VR-producent

20 Feb 2017 11:06350

Virtual reality (VR) har exploderat de senaste åren som ett nytt medieformat inom bland annat kommunikations- och produktionsbranschen. Jobba med VR/360-produktioner inom reklam, film och utbildning med mera! Även traditionella medier som TV och tidningar har börjat använda sig av denna nya form av kommunikation.

Read more