"Up n´ Coming" av grupp B på yh-Live 2014, 14 november 2014

14 Nov 2014 16:44308

Produktionsteam: Det är Xenters Livestudenter som producerar och sänder programmet "Up n´Coming". I teamet ingår: Eric Larsson, Patrik Larsson, Rickard Lindström, Elin Littorin, Pablo Lopez, Isak Persson, Johan Sjunnesson, Nicole Sjöberg-Silfverling, Joel Lander, Nikola Stanojevic, Simon Vadebäck, Michael Villezon och Pontus Åberg. 
Mentor: Sara Albrektsson.

Read more