SFI Vård och Omsorg på Xenter

15 Sep 2017 08:351750

Under vårterminen 2017 har lärare och elever från yrkespåren Sfi D och Sva grund Vård och Omsorg och Barn och Fritid arbetat med olika språkutvecklande medieprojekt i samarbete med Xenter. De har använt sig av digitala verktyg bland annat för att spela in ljud och skapa filmer om relevanta situationer inom sitt yrkesområde. Syftet har varit att utifrån kursämnet jobba digitalt för att utveckla språket både muntligt och skriftligt på ett nytt och varierat sätt.

Read more