Kartläggningen av KLF:s processer

21 Apr 2015 03:15177

Seminarium med Kommunledningsförvaltningen på Tumbascenen 20 april 2015.
Mattias Jansson, kommundirektör och Njal Roomans, konsult PwC presenterar resultatet så här långt av kartläggningen av KLF:s processer.

Read more