Josefinebillborn förek

27 Feb 2014 06:3952

Utbildningen till Försäkringsförmedlare är perfekt för branschen, menar Josefin Billborn som sitter i ledningsgruppen. Johanna Snellman Falconer som är utbildningsledare för utbildningen har gjort en snabb telefonare med Josefin.

Read more