IT-säkerhetstekniker

11 mar 2016 09:291.74 K0

Den pågående digitaliseringen av samhället ger oss nya fantastiska möjligheter. Samtidigt blir det allt viktigare att skydda sin information. Utvecklingen leder till ett ökat behov av IT-säkerhet. För dig som är tekniskt intresserad och vill hjälpa till att förebygga IT-brott så är YH-utbildningen i IT-säkerhet rätt väg att gå.

http://www.xenter.se/utbildning/it-sakerhetstekniker

http://www.xenter.se/utbildning/it-sakerhetstekniker

Läs mer