Från ett land till ett annat – 3 år senare.

25 Jan 2019 07:49160

Ali kom till Sverige och ville lära sig språket och känna sig väl integrerad i samhället.
Han fick möjlighet till en annorlunda SFI, en yrkeshögskoleutbildning på Xenter och därefter ledde hans praktik till en anställning som Storkökstekniker på Gröna Lund. Se intervjun med Ali!

Read more