Förvaltningsfrukostmöte 26/5 2015

26 May 2015 07:4196

Detta frukostmöte har fokus på Serviceguiden, som ska beslutas av samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp före sommaren. Nu bjuds alla medarbetare in till en remissrunda.

Read more