Flipp leranimation

27 Jan 2015 08:30340

Årskurs 2 och 3 från Björkhagaskolan kommer till Medicenter och jobbar med leranimation två tillfällen och förbereder lerfigurer och ett kortare manus på skolan. Filmen visar ett intro på 10 minuter hur animationen går till och vad de ska tänka på när de gör sina lerfigurer.

Read more