Elkonstruktör

8 apr 2019 08:384480

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar.
Mer info: https://www.xenter.se/utbildning/elkonstruktor-distans

Läs mer