Bild och Form - Animation (spetsutbildning)

15 Nov 2017 06:073490

https://www.xenter.se/sida/gymnasium

Den högskoleförberedande utbildningen Bild och Form­ med Ani­ma­tion som fördjup­ning är en kre­a­tiv och konstnärlig in­rikt­ning på det Este­tis­ka pro­gram­met. Tillsammans med Tumba gymnasium håller vi i en av Sveriges få spetsutbildningar i animation. Du får lära dig att ani­me­ra på klas­siskt vis i 2D och att ska­pa liv och rörelse i dina egna bil­der.

Les mer