3D-tekniker – additiv tillverkning – 3D-printing

26 mar 2018 04:217600

Som 3D-tekniker får du arbeta i en kraftigt växande bransch. Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både på process- och materialsidan. 3D-printing går snabbt: från idé till färdig produkt på bara några timmar!

Läs mer